สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2567

| 223 view
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ - บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานในพิธีฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรส เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
เวลา 10.30 น. เอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น ถวายธูปเทียนแพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเป็นผู้แทนข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการเพื่อความผาสุกของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 
ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมนำข้าราชการลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมกันอีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ