ข่าวเด่น | Highlightsดูทั้งหมด

26 มี.ค. 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

22 มี.ค. 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซีย

10 มิ.ย. 2563

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 26/2563

8 พ.ค. 2563

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 25/2563

2 พ.ค. 2563

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 24/2563

27 เม.ย. 2563

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 23/2563
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ/ประชาสัมพันธ์ | Press Release/Informationดูทั้งหมด

8 ก.ค. 2564

A Philosophy that Empowers from Within

15 มิ.ย. 2564

The gift that keeps on giving: Thailand’s scaly quest for food security and sustainable livelihood

20 พ.ค. 2564

Muslims in Thailand under Royal Benevolence

20 พ.ค. 2564

Newsletter: The Current Economic and Social Development in the Southern Border Provinces of Thailand

21 มี.ค. 2563

COVID-19: ข้อมูลทั่วไป มาตรการ และสถานการณ์ล่าสุดในมาเลเซีย

19 มี.ค. 2563

Thai National Registration COVID-19
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม | Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศ | Noticesดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานกงสุล

26 ก.ค. 2564

การปรับวัน-เวลาการให้บริการของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

24 พ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานกงสุลและพนักงานล่าม

28 เม.ย. 2564

รับสมัครงานพนักงานล่าม

15 เม.ย. 2564

รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานโครงการ

15 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด