ข่าวเด่นดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย

เชิญพี่น้องชาวไทยในมาเลเซียร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

เอกอัครราชทูตฯ ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์วัดพุทธไทยเชตวัน

ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

24 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย

21 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูตฯ ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์วัดพุทธไทยเชตวัน

17 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย ในงาน International Invention, Innovation and Technology Exhibition (ITEX 2024) ครั้งที่ 35

16 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “The Forgotten Tradition of Limar Weaving” ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย มหาวิทยาลัยมลายา

16 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท SCG International Corporation Co., Ltd.

14 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา มาเลเซีย
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด

31 พ.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

21 พ.ค. 2567

เชิญพี่น้องชาวไทยในมาเลเซียร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

10 พ.ค. 2567

ผู้แทนผู้นำทางศาสนาของไทยเข้าร่วมการประชุม International Conference of Religious Leaders 2024

9 พ.ค. 2567

ความสำคัญของการประชุม FIFA Congress ครั้งที่ 74 ประจำปี ค.ศ. 2024

8 พ.ค. 2567

ประเทศไทยเข้าร่วม DSA 2024 ครั้งที่ 18 และ NATSEC ASIA 2024 ครั้งที่ 3 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

3 พ.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
ดูทั้งหมด
ประกาศ | ประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
เชิญพี่น้องชาวไทยในมาเลเซียร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

21 พ.ค. 2567

เชิญเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี 2567

20 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (มิ.ย. - ก.ย. 2567)

16 เม.ย. 2567

Public Annoucement: Invitation to Nominate a Candidate for the Prince Mahidol Award 2024

18 มี.ค. 2567

ขอเชิญชวนศาสนิกชนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ อัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

17 ก.พ. 2567

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ ๒/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

29 ม.ค. 2567

ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ