การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 เม.ย. 2566

| 1,967 view

(เปลี่ยนแปลง) กำหนดวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร เป็นดังนี้

-----

1. เมืองกูชิง รัฐซาราวัก

1.1 วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. 

1.2 สถานที่: Tong Kak Kuang Temple เมืองกูชิง 

1.3 ที่อยู่: Lot 2237, Block 10, Jalan Laksamana Cheng Ho, 93200, Kuching, Sarawak

1.4 วิธีการออกเสียงลงคะแนน: หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

-----

2. เมืองยะโฮร์บาฮ์รู

2.1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 18.00 น.

2.2 สถานที่: วัดพุทธชยันตี ยะโฮร์บาฮ์รู (หรือ Masai (Thai) Sam Poh Temple)

2.3 ที่อยู่ No. 33, Jalan Rengas 6, Masai 81750, Johor Bahru

2.4 วิธีการออกเสียงลงคะแนน: หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  

-----

3. กรุงกัวลาลัมเปอร์

3.1 วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 18.00 น.

3.2 สถานที่: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

3.3 ที่อยู่: 206, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, 

3.4 วิธีการออกเสียงลงคะแนน: คูหาเลือกตั้ง

-----

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรภายใน 9 เมษายน 2566 ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/
และตรวจสอบผลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/ 

 5._ปชส_เพิ่มช่องทางลงทะเบียน   7._ปชส_กำหนดออกเสียงลงคะแนนใน_มซ_-_ปรับแบบขอลงทะเบียน   หนังสือมอบอำนาจ_001