ขอเชิญชวนศาสนิกชนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ อัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

ขอเชิญชวนศาสนิกชนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ อัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.พ. 2567

| 464 view

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอเชิญชวนศาสนิกชนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งรัฐบาลไทยได้อัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

 

🗓️ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗

📌 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

🗓️ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

📌 ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

🗓️ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
📌 ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

 

🗓️ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

📌 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

 

🕤 ตั้งและเวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน 🌟

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ