คณะผู้แทนภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียร่วมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะผู้แทนภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียร่วมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2567

| 376 view
วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะผู้แทนภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียประกอบด้วยบริษัท MT Restaurant (แหลมเจริญไทย ซีฟูด) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร มาเลเซีย (CPF Malaysia) ธนาคารกรุงเทพ บริษัท SCG International (Malaysia) บริษัท PTTEP Malaysia Asset บริษัท CPOC และผู้บริหารไทยจากบริษัท Teleport และผู้แทนไทยจากศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ - บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพบปะ (Thai Biz Get Together Dinner) ร่วมกับนางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยในมาเลเซีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ - บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ