“ฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทสมปรเมนฺทมหาราชาภิถุติคาถา”

“ฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทสมปรเมนฺทมหาราชาภิถุติคาถา”

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2567

| 73 view

433726126_953031463147074_467260

433746367_953031523147068_646950  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ