นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น
143 view