บทเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๗

บทเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 111 view

772266

เอกสารประกอบ

บทเจริญพระพุทธมนต์.pdf