ประกาศรับสมัครผู้ช่วยฝ่ายการเมือง (Job Opening: Political Assistant)

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยฝ่ายการเมือง (Job Opening: Political Assistant)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2565

| 418 view

เอกสารประกอบ

Job_Opening_Political_Assistant.pdf

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง