ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ ๒/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ ๒/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.พ. 2567

| 681 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก_-_พขร_มค_2567.pdf