ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ธ.ค. 2565

| 1,059 view

เอกสารประกอบ