ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๕ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๕ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ธ.ค. 2565

| 783 view

เอกสารประกอบ

legal_coordinator.pdf