ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ ๑/๒๕๖๗ เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ ๑/๒๕๖๗ เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.พ. 2567

| 639 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ