ประกาศเชิญยื่นเสนอราคาในการจัดจ้างผู้วิจัยเพื่อทำการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเชิญยื่นเสนอราคาในการจัดจ้างผู้วิจัยเพื่อทำการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยวิธีคัดเลือก

24 ธ.ค. 2563

61 view

ประกาศเชิญยื่นเสนอราคาในการจัดจ้างผู้วิจัยเพื่อทำการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารประกอบ

ประกาศเชิญยื่นเสนอราคาจัดจ้างผู้ทำวิจัย.pdf