พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
148 view

00_Cover_01

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ