ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ต.ค. 2565

| 858 view

เอกสารประกอบ

ประกาศตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย.pdf