วันหยุดราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันหยุดราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ธ.ค. 2565

| 454 view

เอกสารประกอบ

RTE_KL_Holidays_2023.pdf