วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฏร์"

วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฏร์"

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 402 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอเชิญพี่น้องคนไทยรับชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฏร์"

วิดีโอประกอบ

"มรดกชาติ เพื่อประชาราษฏร์"