สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยจัดอบรมปฐมพยาบาลและการฝึกช่วยเหลือเบื้องต้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยจัดอบรมปฐมพยาบาลและการฝึกช่วยเหลือเบื้องต้น

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2567

| 224 view
วันที่ 19 มกราคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยจัดอบรมปฐมพยาบาลและฝึกช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุ สำหรับข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อาสาสมัครคนไทยและชมรมไทยคลับในกรุงกัวลาลัมเปอร์ รวมประมาณ 50 คน ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ
 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นข้อริเริ่มของเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของอาการ รักษาชีวิต และให้สามารถฟื้นตัวสู่อาการปกติได้โดยเร็ว ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในสถานที่ทำงาน ที่พัก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำความรู้ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่คนไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสนับสนุนจัดกิจกรรมจากสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย (Malaysia Red Crescent Society) ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับประเทศไทย จัดส่งวิทยากร ได้แก่ นาย Mior Mohd. Shahriman, Training Manager นาง Noor Aida Shahirah binti Noor Azhar, Mental Health & Psychosocial Support Manager นาง Lim Mei Chin, First Aid Instructor และนางสาว Noorulhuda bonti Ismail, Psychological First Aid Instructor บรรยายให้ความรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน การเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ การตรวจสอบอาการเบื้องต้น เทคนิคและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลกู้ชีพด้วยการปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation – CPR) การสังเกตสภาวะทางจิตซึ่งจะช่วยป้องปรามผลกระทบทางร่างกายที่อาจรุนแรงถึงชีวิต รวมถึงความรู้ในการเตรียมกล่องอุปกรณ์ First Aid Kit เป็นต้น
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับความรู้และร่วมฝึกปฏิบัติกันอย่างทั่วถึง กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับข้อริเริ่มที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในบริบทการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน โดยอาสาสมัครคนไทยยินดีจะนำความรู้ไปเผยแพร่ในหมู่คนไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์และมาเลเซียต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ