สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในมาเลเซีย พบปะคณะผู้แทนภาคธุรกิจไทยในมาเลเซีย

สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในมาเลเซีย พบปะคณะผู้แทนภาคธุรกิจไทยในมาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2567

| 367 view
วันที่ 25 มกราคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมทั้งข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทยในมาเลเซียต้อนรับคณะผู้แทนภาคธุรกิจไทยในมาเลเซีย ซึ่งร่วมพบหารือในระหว่างรับประทานอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
 
เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม Thai Biz Get Together Dinner เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยในมาเลเซียกับภาคธุรกิจไทยในมาเลเซีย สอดคล้องกับนโยบาย Team Thailand Plus ของรัฐบาลไทยซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนไทยจะร่วมผลักดันผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างประเทศ นอกจากนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทยในมาเลเซีย และคณะผู้แทนภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำธุรกิจในมาเลเซีย ในบรรยากาศสร้างสรรค์และมีพลวัต
 
ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ย้ำความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจไทยในมาเลเซีย รวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมเครือข่ายภาคธุรกิจไทย และการคุ้มครองคนไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ