สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวันฉัตรมงคล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวันฉัตรมงคล

6 ต.ค. 2563

181 view

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๓ (วันฉัตรมงคล) ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานนำข้าราชการ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยร่วมถวายพระพร โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ