สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ม.ค. 2567

| 366 view
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และ 2566 นั้น
 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยนางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในฐานะประธานในพิธีและผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ตลอดจนข้าราชการทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
 
เวลา 11.00 น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำผู้เข้าร่วมพิธีทำความเคารพธงชาติ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปวางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันอีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี นับเป็นความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ