สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 105 view
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ปีพุทธศักราช 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานในพิธีฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรส เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
เวลา 10.30 น. เอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นผู้แทนข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศและความผาสุกของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 
ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันอีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ