เชิญพี่น้องชาวไทยในมาเลเซียร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

เชิญพี่น้องชาวไทยในมาเลเซียร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 198 view

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในมาเลเซีย

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

* * * * * * * * * *

วันที่: วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567
เวลา: 13.00 - 18.00 น.
สถานที่: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (https://maps.app.goo.gl/eYBnvXe8TynT42RR7)

กำหนดการ:
13.00 น. - นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13.20 น. - การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถาบันกษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างประเทศ” โดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา
15.20 น. - กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
17.30 น. - พิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

การแต่งกาย:
- ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง (ช่วงการบรรยายฯ และกิจกรรมจิตอาสาฯ)
- เสื้อพระราชทาน ชุดไทย ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง (ช่วงพระราชพิธีฯ)

สถานที่จอดรถ: Masjid Ibnu Mas'ud (https://maps.app.goo.gl/qtcTwvGoKxk7juTN8) (มีบริการรถรับ-ส่ง / ใช้เวลาเดินประมาณ 7 นาที)

สแกน QR Code เพื่อสำรองที่นั่ง สำหรับ 100 ท่านแรก

qr-code_(1)

https://forms.gle/Njzd5yfeLRVu96iz9

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ