เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะสภาธุรกิจมาเลเซีย - ไทย (Malaysia - Thailand Business Council : MTBC) และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมาเลเซีย (National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia : NCCIM)

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะสภาธุรกิจมาเลเซีย - ไทย (Malaysia - Thailand Business Council : MTBC) และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมาเลเซีย (National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia : NCCIM)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 115 view
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ต้อนรับคณะสภาธุรกิจมาเลเซีย - ไทย (MTBC) นำโดย Mr. Megat Mizan Nicholas Denny, Chairman และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมาเลเซีย (NCCIM) นำโดย Tan Sri Dato’ Soh Thian Lai, President โดยมีนายวรวรรณ วรรณวิล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)/ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และนางสาวอรดาพร ผิวเงิน เลขานุการเอก เข้าร่วมด้วย ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 
สองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือโอกาสความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทย - มาเลเซีย และแนวทางส่งเสริมกิจกรรมการค้าและการลงทุนสองทางระหว่างไทย - มาเลเซีย โดยเฉพาะในบริบทความเชื่อมโยงบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยเห็นพ้องถึงบทบาทสำคัญของ MSMEs และ SMEs ในพื้นที่
 
MTBC และสภาธุรกิจไทย - มาเลเซีย (Thailand - Malaysia Business Council : TMBC) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนไทยและมาเลเซียในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ โดยสภาธุรกิจมาเลเซีย - ไทย (MTBC) ได้รวมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ NCCIM ตั้งแต่ปี 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ