เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับเสนาธิการทหารเรือ และคณะ

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับเสนาธิการทหารเรือ และคณะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ค. 2567

| 124 view
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ต้อนรับ พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ และคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2567 เพื่อเข้าร่วมงาน Defence Service Asia 2024 (DSA 2024) ครั้งที่ 18 และ National Security Asia 2024 (NATSEC ASIA 2024) ครั้งที่ 3 ณ Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) กรุงกัวลาลัมเปอร์
 
เอกอัครราชทูตฯ และเสนาธิการทหารเรือหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในบรรยากาศเป็นกันเองเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทย - มาเลเซีย บทบาทของกองทัพเรือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซียในภาพรวม รวมถึงภารกิจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในความร่วมมือกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายทางทะเลของมาเลเซีย โดยในส่วนของไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ และกองทัพเรือไทยจะประสานความร่วมมือผ่านสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์อย่างแข็งขันต่อเนื่องต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ