เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มี.ค. 2567

| 495 view
วันที่ 9 มีนาคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ต้อนรับ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 และประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ฝ่ายไทย และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 114 โดยแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานร่วมกับ พลโท Dato' Pahlawan HJ Muhammad Huzaimi Sabri ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกสนามภาคตะวันตกมาเลเซีย ณ รัฐยะโฮร์ มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและสันติภาพตามพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และสร้างโอกาสสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
 
ภายหลังเข้าร่วมการประชุมฯ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพมาเลเซีย โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก Tan Sri Dato' Seri Mohammad bin Ab Rahman ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย และพลเอก Tan Sri Dato’ Muhammad Hafizuddeain Jantan ผู้บัญชาการกองทัพบกมาเลเซีย
 
เอกอัครราชทูตฯ พร้อมทีมประเทศไทย ได้แก่ พันเอก นิคม ทองอินทร์แก้ว ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก นาวาอากาศเอก วราวุธ กระแสร์ตานนท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นายชัชวาล วรขจรวิรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และพันโท ธิติ ลิ้มขจรเดช รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ต้อนรับและหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแม่ทัพภาคที่ 4 เกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย การติดตามผลการประชุม กชภ. ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 114 ความร่วมมือระหว่างกองทัพและฝ่ายความมั่นคงไทย - มาเลเซีย ตลอดจนส่งเสริมการอำนวยความสะดวกการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
 
เอกอัครราชทูตฯ แสดงความพร้อมของทีมประเทศไทยในมาเลเซียในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ