เอกอัครราชทูตฯ นำคณะสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พบปะสมาคมชาวสยามในรัฐกลันตัน มาเลเซีย

เอกอัครราชทูตฯ นำคณะสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พบปะสมาคมชาวสยามในรัฐกลันตัน มาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 598 view
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมนายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นำคณะสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ พบปะสมาคมชาวสยามในรัฐกลันตันกว่า 50 คน ณ วัดพิกุลทองวราราม อำเภอตุมปัต เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน มาเลเซีย
 
เอกอัครราชทูตฯ และคณะรับฟังการบรรยายสรุปโดย รองศาสตราจารย์ พิม อุตราพันธุ์ นายกสมาคมฯ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวสยามในรัฐกลันตัน ซึ่งเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่ยังคงศึกษาและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและคงวิถีชาวพุทธ โดยวัดพิกุลทองวรารามเอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาพุทธมาอย่างต่อเนื่อง แม้ประชากรส่วนใหญ่ของรัฐกลันตันจะนับถือศาสนาอิสลาม แต่ชาวสยามก็สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับประชากรมุสลิมได้เป็นอย่างดีในสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งรัฐกลันตันยังสนับสนุนการทำนุบำรุงวัดไทยซึ่งมีอยู่ถึง 25 แห่งในโกตาบารู โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ให้คำมั่นว่าจะดูแลความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงชาวสยามให้คงรักษาอัตลักษณ์ของตน ตลอดจนจะสนับสนุนการสอนภาษาในวัดไทย
 
เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณชาวสยามที่มีบทบาทสำคัญในการสานต่อวัฒนธรรมของชาวสยามในมาเลเซีย ซึ่งมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมไทยและหวังว่าจะคงความใกล้ชิดผูกพันกับไทยต่อไป ผ่านการประสานที่ใกล้ชิดของสถานกงสุลไหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าโครงการความเชื่อมโยงบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซียที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงโครงการสะพานคู่ขนานเชื่อมระหว่างด่านพรมแดนสุไหงโก-ลกกับด่านรันเตาปันจัง ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้การข้ามแดนของประชาชนสองฝ่ายสะดวกยิ่งขึ้น
 
สมาคมฯ ขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ สำหรับการพบปะและการอำนวยความสะดวก อาทิ การนำหนังสือเรียนภาษาไทยมาเผยแพร่ในชุมชนชาวสยาม ฯลฯ
 
การหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างเป็นกันเอง ช่วยสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมชาวสยามในรัฐกลันตัน และเชื่อว่าชุมชนชาวสยามจะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมาเลเซียอย่างยั่งยืนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ