เอกอัครราชทูตฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธี Opening Legal Year 2024 ของศาลรัฐบาลกลางมาเลเซีย

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธี Opening Legal Year 2024 ของศาลรัฐบาลกลางมาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2567

| 285 view
วันที่ 15 มกราคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างชาติประจำมาเลเซีย ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีในพิธี Opening Legal Year 2024 ณ Putrajaya International Convention Centre (PICC) เมืองปูตราจายา ของศาลรัฐบาลกลางมาเลเซีย โดยมี Tengku Mainmun binti Tuan Mat ประธานศาลสูงสุดเป็นประธานในพิธี และกล่าวสุนทรพจน์ร่วมกับนาง Karen Cheah Yee Lynn ประธานเนติบัณฑิตยสภาซึ่งเป็นผู้แทน Sabah Law Society และ Advocates Association of Sarawak ด้วย และ Datuk Ahmad bin Mohd Salleh อัยการสูงสุดมาเลเซีย
 
การเข้าร่วมในพิธีฯ สำคัญดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดีในการรับฟังรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านตุลาการของมาเลเซียในปีที่ผ่านมา วิสัยทัศน์ในปี 2567 ตลอดจนความท้าทายและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการด้านตุลาการของมาเลเซีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการเป็นอิสระในกระบวนการพิจารณาและตัดสินคดีความโดยปราศจากการแทรกแซงหรือผลประโยชน์ทางการเมือง ความชัดเจนของกฎหมาย และความเป็นภราดรภาพของกระบวนการทางกฎหมาย เป็นอาทิ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ