เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองการประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ครั้งที่ 100

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองการประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ครั้งที่ 100

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ค. 2567

| 79 view
วันที่ 25 เมษายน 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง การประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ครั้งที่ 100 มีสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนมาเลเซีย (ASEAN Business Advisory Council: ASEAN-BAC Malaysia) เป็นเจ้าภาพ YB Senator Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน การค้าและอุตสาหกรรม มาเลเซีย เป็นแขกเกียรติยศ และนาย Oudet Souvannavong ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม สปป. ลาว เป็นประธาน ASEAN-BAC ณ โรงแรม JW Mariott กรุงกัวลาลัมเปอร์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนฯ มาเลเซีย ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานฯ ซึ่งมีความสำคัญในโอกาสครบรอบ 100 ปีสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน โดยภาคธุรกิจอาเซียนมีส่วนร่วมเร่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นส่วนประกอบเกือบ 100 เปอร์เซนต์ของผู้ประกอบการทั้งหมด และกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียนต้องมีภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ทั้งนี้ ประเด็นที่มาเลเซียให้ความสำคัญในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2568 อาทิ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนอาเซียนและให้อาเซียนเป็นภูมิภาคเป้าหมายการลงทุนที่สำคัญ
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะผู้แทนไทยสมาชิก ASEAN-BAC ได้แก่ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทย และ ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทย และได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก Tan Sri Nazir Razak ประธาน ASEAN-BAC มาเลเซียและทีมงาน ตลอดจนพบหารือประธาน ASEAN-BAC สปป. ลาว โดยในปี 2567 ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือใน 6 ด้านหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การพัฒนาที่ยั่งยืน ความสามารถในการปรับตัวด้านสาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ความเชื่อมโยงและห่วงโซ่อุปทาน
 
การจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปีสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนของ ASEAN-BAC มาเลเซียในบรรยากาศแห่งมิตรภาพระหว่างสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จดียิ่ง ช่วยส่งเสริมการเป็นพันธมิตรระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ