เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิด National Economic Forum 2024

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิด National Economic Forum 2024

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2567

| 106 view
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด National Economic Forum (NEF) 2024 จัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมาเลเซีย (National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia: NCCIM) ที่โรงแรม One World เปอตาลิงจายา สืบเนื่องจากที่เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสพบปะหารือกับ Tan Sri Dato’ Soh Thian Lai ประธาน NCCIM ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
 
ประธาน NCCIM กล่าวคำกล่าวในพิธีเปิดเกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการของ NCCIM และ NEF ซึ่งจากเดิมจัดสองปีครั้งเป็นการจัดปีละครั้ง ดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 500 คนจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของมาเลเซีย ส่วน Datuk Dr. Zunika binti Mohamed, Deputy Secretary General (Policy) เป็นผู้แทน YB Tuan Mohd Rafizi bin Ramli รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซีย ย้ำว่ากระทรวงฯ มีแผนงานและดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนมาเลเซียไปข้างหน้าด้วยกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ตามที่ได้นำเสนอในการประชุม KL20 Summit 2024 ซึ่งให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีทักษะสูง และ National Energy Transition Roadmap (NETR) ที่เน้นโอกาสการลงทุนสีเขียว
 
เอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศในกรุงกัวลาลัมเปอร์ สนับสนุน NCCIM หวังว่า NEF 2024 ภายใต้หัวข้อ “Strategic Innovation & Global Alliannces: Propelling Malaysia to the Forefront of the Global Economy” จะสร้างประโยชน์ให้ภาคเอกชนในมาเลเซียในการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับภาครัฐโดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมาเลเซีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ