เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม “ASEAN Night with Ambassadors” จัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนมาเลเซีย (ASEAN-BAC Malaysia)

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม “ASEAN Night with Ambassadors” จัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนมาเลเซีย (ASEAN-BAC Malaysia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 367 view

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รับเชิญเข้าร่วม “ASEAN Night with Ambassadors” จัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนมาเลเซีย (ASEAN Business Advisory Council: ASEAN-BAC Malaysia) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับภาคธุรกิจอาเซียนที่เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน มาเลเซีย ในบรรยากาศเป็นกันเองและสร้างสรรค์

สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2546 ตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 7 เป็นการรวมกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทภาคเอกชนจากสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการส่งเสริมความพยายามของอาเซียนในการบรรลุการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน มาเลเซีย เป็นส่วนหนึ่งของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ปัจจุบันมี Tan Sri Nazir Razak เป็นประธาน และ Tan Sri Tony Fernandes และนาย Lim Chern Yuan เป็นสมาชิก โดยนอกจากจะดำเนินการตามอาณัติที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการจัดทำแนวทางเพื่อเตรียมการสู่การเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียในปี 2568

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมข้อริเริ่มของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน มาเลเซีย ในการจัดการพบหารือกับเอกอัครราชทูตต่างชาติในกรุงกัวลาลัมเปอร์ สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนสามารถคงบทบาทสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำร่าง ASEAN Post-2025 vision ภายใต้เสาเศรษฐกิจ ยินดีกับความมุ่งมั่นของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน มาเลเซีย ในการจัดทำแนวทางเพื่อเตรียมการสู่การเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียในปี 2568 โดยขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยคงสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียเพื่อส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงในอาเซียนอย่างยั่งยืน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ