เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา มาเลเซีย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา มาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2567

| 81 view
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าเยี่ยมคารวะ The Right Honourable Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat ประธานศาลฎีกา มาเลเซีย ณ Palace of Justice เมืองปูตราจายา
 
เอกอัครราชทูตฯ และประธานศาลฎีกาฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางอาญาระหว่างไทยและมาเลเซีย ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกฎหมายและตุลาการระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับฝ่ายตุลาการมาเลเซีย รวมทั้ง บทบาทสำคัญของศาลไทยและศาลมาเลเซียในการส่งเสริมการพัฒนากฎหมายและระบบตุลาการของอาเซียนและเอเชีย - แปซิฟิก
 
ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะในบรรยากาศที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายของมาเลเซียอันจะเป็นประโยชน์และนำมาซึ่งความยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการยกเลิกการบังคับโทษประหารชีวิต ทางเลือกอื่นนอกจากการประหารชีวิต และการให้สัญชาติแก่บุตรที่เกิดจากมารดาชาวมาเลเซียกับบิดาชาวต่างชาติในต่างประเทศ เป็นต้น
 
อนึ่ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานฉลอง Inns of Court Malaysia (ICM) ครบรอบ 8 ปีที่ St. Regis Hotel พร้อมด้วย YAB Dato'Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และ YB Hannah Yeoh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬามาเลเซีย โดยรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีคำกล่าวย้ำความสำคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเคารพในความหลากหลาย และส่งเสริมความเท่าเทียมกันท่ามกลางความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของมาเลเซีย อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมาเลเซีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ