เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 117 view
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าเยี่ยมคารวะ Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย ณ รัฐสภามาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์
 
เอกอัครราชทูตฯ และประธานสภาผู้แทนราษฎร มาเลเซีย แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางรัฐสภาไทยและมาเลเซีย การเตรียมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับต่าง ๆ การเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาสองฝ่ายในโอกาสที่มาเลเซียจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2568 รวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานสีเขียว/ พลังงานทดแทน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะ Two-way tourism ซึ่งสองฝ่ายให้ความสำคัญ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาสองฝ่ายผ่านข้อริเริ่มที่จะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับไทยให้แก่ผู้นำรัฐสภามาเลเซียรุ่นใหม่ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย ต่อไป
 
ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายในมาเลเซียและประเทศไทย ในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ โดยพร้อมสนับสนุนการทำงานระหว่างเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือไทย – มาเลเซีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ