เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐกลันตัน มาเลเซีย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐกลันตัน มาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 301 view
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าเยี่ยมคารวะ YAB Dato’ Panglima Perang Ustaz Dato’ Haji Mohd Nassuruddin bin Haji Daud มุขมนตรีรัฐกลันตัน ณ ที่ทำการมุขมนตรีรัฐกลันตัน โดยมีนายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นายวรวรรณ วรรณวิล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และนายชัชวาล วรขจรวิรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายความมั่นคง) เข้าร่วม
 
เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงการเดินทางเยือนรัฐกลันตันเป็นครั้งแรก ไทยมีความใกล้ชิดเป็นพิเศษกับรัฐกลันตันเนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกันและประชาชนมีความผูกพันเสมือนเครือญาติ มีการไปมาหาสู่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งไทยเป็นประเทศเดียวที่มีสถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐกลันตัน ในการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สำรวจด่านพรมแดนระหว่างรัฐกลันตันและจังหวัดนราธิวาส ประชุมหารือกับหน่วยงานไทยในจังหวัดนราธิวาส และพบปะสมาคมชาวสยามในรัฐกลันตันด้วย
 
สองฝ่ายได้หารือพัฒนาการโครงการสะพานคู่ขนานเชื่อมระหว่างด่านพรมแดนสุไหงโก-ลกกับด่านรันเตาปันจังและความร่วมมือด้านความมั่นคงในการป้องกันอาชญากรรมข้ามแดน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หยิบยกประเด็นที่ฝ่ายไทยประสงค์ขอรับความร่วมมือจากรัฐกลันตัน ตามที่ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานไทยในจังหวัดนราธิวาส และแสดงความพร้อมร่วมมือกับรัฐกลันตันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ไทย – กลันตันและมาเลเซียในภาพรวม ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณมุขมนตรีสำหรับความร่วมมือที่ดีระหว่างรัฐกลันตันกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ซึ่งดูแลพื้นที่รัฐกลันตันและรัฐตรังกานู
 
มุขมนตรีรัฐกลันตันกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ โดยเป็นเอกอัครราชทูตฯ ท่านแรกที่เข้าเยี่ยมคารวะภายหลังมุขมนตรีเข้ารับตำแหน่ง มุขมนตรีฯ มีความคุ้นเคยกับประเทศไทย พร้อมผลักดันความร่วมมือกับไทยในส่วนที่รัฐกลันตันรับผิดชอบและร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ตลอดจนดูแลชาวไทยในรัฐกลันตันอย่างดีต่อไป นอกจากนี้ ยินดีต่อความคืบหน้าโครงการสะพานคู่ขนานฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสองฝ่าย โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนสามารถไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกยิ่งขึ้น
 
ในการนี้ มุขมนตรีฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างเพื่อเป็นเกียรติกับเอกอัครราชทูตฯ และคณะ ส่วนเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบของที่ระลึก รวมถึงข้าวไทยให้กับมุขมนตรีฯ ในฐานะมิตรประเทศไทยในระดับสูงของมาเลเซีย ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันโครงการที่เกี่ยวข้องของไทยให้เป็นรูปธรรมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ