เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย ในงาน International Invention, Innovation and Technology Exhibition (ITEX 2024) ครั้งที่ 35

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย ในงาน International Invention, Innovation and Technology Exhibition (ITEX 2024) ครั้งที่ 35

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ค. 2567

| 157 view
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยในงาน International Invention, Innovation and Technology Exhibition (ITEX 2024) ครั้งที่ 35 ณ Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดโดย Malaysian Invention and Design Society (MINDS) และ C.I.S. Network โดยมี ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. และคณะให้การต้อนรับ
 
เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมคณะ วช. ที่สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานฯ 72 ชิ้น ของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยจาก 23 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั่วประเทศไทยในงาน ITEX 2024 นับเป็นการสร้างโอกาสให้กับเจ้าของผลงานเปิดโลกทัศน์ องค์ความรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางเทคนิค เทคโนโลยี โดยเฉพาะสำหรับเยาวชน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมบูธแสดงผลงานฯ และให้กำลังใจนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยภายในงาน ITEX 2024 ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2567 ณ Hall 1 - 4, KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ