เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีฉลองสัญญาบัตร - พัดยศ พระครูสิริโพธิวิเทศ วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีฉลองสัญญาบัตร - พัดยศ พระครูสิริโพธิวิเทศ วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ค. 2567

| 108 view
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีฉลองสัญญาบัตร - พัดยศ พระครูสิริโพธิวิเทศ ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร ให้พระมหาอำนวย วณฺณสีโต 5 ประโยค เป็นพระครูสิริโพธิวิเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2566
 
ในพิธีฯ มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์จากประเทศไทยและมาเลเซีย จำนวน 90 รูป ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและมาเลเซียกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีฯ
 
เวลา 10.30 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านประกาศพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตรฯ ในการนี้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เอกอัครราชทูตฯ ถวายไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา และพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธีฯ
 
โอกาสเดียวกันนี้ ดาโต๊ะไสว บุญโชค พงษ์ประยูร เลขานุการกิตติมศักดิ์ วัดพุทธไทยเชตวัน เข้ารับเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี 2563 จากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ทั้งนี้ เสาเสมาธรรมจักรเป็นรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ