สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

9 ธ.ค. 2562

222 view

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ โรงแรม Four Seasons กัวลาลัมเปอร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยรัฐบาลมาเลเซีย ได้มอบหมาย Tuan Baru Bian รมต. กระทรวงโยธาธิการ เป็นแขกเกียรติยศมาร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ ๗๔๐ คน ประกอบด้วย ๑) คณะทูต ๒) เชื้อพระวงศ์ระดับสูงจากรัฐต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับ สอท. อาทิ Tengku Khadijah พระธิดาของ Tunku Abdul Rahman นรม. คนแรก ของ มซ. Tunku'Abidin Muhriz พระโอรสของผู้ครองรัฐเนกรีเซมบิลัน Tunku Naquiyuddin พระโอรสของอดีตผู้ครองรัฐเนกรีเซมบิลัน พระราชวงศ์จากรัฐเกดะห์รัฐกลันตัน และรัฐเปอร์ลิส และ ๓) บุคคลสำคัญจากภาครัฐและเอกชน เครือข่าย Friends of Thailand เครือข่าย BNO และสื่อมวลชน อาทิ ผบ. สส. มซ. เลขาธิการ สมช. มซ. รอง. ปลัด. กต. มซ. ปธ. บ. ตันจง มอเตอร์ (จัดจำหน่ายรถยนตร์ยี่ห้อนิสสันใน มซ.) เป็นต้น นอกจากนั้น ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหาร ขนม และหวาน ผลไม้และเครื่องดื่มของไทย หลากหลายกว่า ๑๐ ซุ้ม โดยการสนับสนุนของสำนักงานต่าง ๆ ในทีมประเทศไทย มซ. และภาคเอกชนไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ