โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมเก็บขยะทะเล

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมเก็บขยะทะเล

23 ธ.ค. 2562

206 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมเก็บขยะทะเล เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หาด Bagan Pinang รัฐเนกรีเซมบีลัน (Negeri Sembilan) โดยได้เชิญชวนข้าราชการ ทีมประเทศไทย ภาคเอกชน ชุมชนไทย/เชื้อสายไทย นักศึกษาไทยในมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่จาก สอท.ฯ ร่วมกันเก็บขยะที่บริเวณชายหาด พร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและภัยที่เกิดจากขยะทะเล (Marine debris) ในปัจจุบัน โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ