มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2563

27 ม.ค. 2563

1,030 view

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยในต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 14 พฤษภาคม 2563

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. นิติศาสตรบัณฑิต

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)

3. รัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ)

 

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบในประเทศมาเลเซีย ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สำหรับศูนย์สอบอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ (ซึ่งรวมถึงศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.oasc.ru.ac.th

หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ ให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัยทางเว็บไซด์ www.oasc.ru.ac.th

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

โทร. 0-2310 8196-7, 0-2310 8664-5

E-mail: oasc@ru.ac.th

Facebook: www.facebook.com/ru.oasc