ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับคนไทยในมาเลเซียกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับคนไทยในมาเลเซียกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

3 ก.พ. 2563

667 view

ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับคนไทยในมาเลเซียกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ทางการมาเลเซียได้ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน อาทิ

- งดเที่ยวบินและปฏิเสธการเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวจีนจากเมือง Wuhan และจังหวัด Hubei (ยกเว้น รัฐ Sabah และรัฐ Sarawak ที่งดเที่ยวบินและปฏิเสธการเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวจากจีนทั้งหมด)

- งดรับนักเรียนนักศึกษาจีนจากเมือง Wuhan และจังหวัด Hubei เข้าศึกษาในสถานศึกษาทุกแห่ง

- ให้ทุกคนที่เพิ่งเดินทางกลับจากเมือง Wuhan และจังหวัด Hubei อยู่ภายในที่พักอาศัยของตัวเองเพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน

ทางการมาเลเซียแนะนำให้รักษาความสะอาดด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดอยู่เสมอ และไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการน่าสงสัย ได้แก่ มีไข้ ไอ และ/หรือหายใจติดขัด โดยให้แจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศให้แพทย์ทราบ

คนไทยในมาเลเซียสามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลล่าสุดจากทางการมาเลเซียโดยตรงได้ที่ https://kpkesihatan.com/ หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ +60388810200 ถึง 600

ติดตามสถานการณ์ในไทยและข้อมูล/คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขไทยได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php

หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ที่โทรศัพท์ +60177004822 หรือ Facebook: กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์