เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

3 ก.พ. 2563

206 view

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคณะทูตานุทูต พร้อมคู่สมรส จากประเทศอาเซียน จำนวน ๘ ประเทศ (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) และทางการมาเลเซีย พร้อมคู่สมรส อันได้แก่ Dato' Sri Muhammad Shahrul Ikram bin Yaakob ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย Ambassador Wan Zaidi Wan Abdullah อธิบดีกรมพิธีการทูต นาย Abu Bakar bin Mamat รองอธิบดีกรม CLMV & Oceania และ Dato' Ahmad Fadil Bin Haji Shamsuddin ผู้ตรวจสอบกองกิจการภายในวังมาเลเซีย เข้าร่วมงาน 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตและภริยา ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและทัศนคติเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น โดนบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง ในการนี้ เอกอัครราชทูตได้กล่าวอำลาและมอบของที่ระลึกแก่ นาย Houmdaophone Soukhaseum เอกอัครราชทูต สปป. ลาว ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ในโอกาที่มีกำหนดครบวาระประจำการในเร็ว ๆ นี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ