รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งคณะเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐ-เอกชน เดินทางไปรับคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งคณะเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐ-เอกชน เดินทางไปรับคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับประเทศไทย

4 ก.พ. 2563

384 view

วันนี้ (๔ ก.พ. ๒๕๖๓) เวลา ๐๗.๑๐ น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล เดินทางไปส่งคณะเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการภาครัฐ-เอกชน ขึ้นเครื่องบินเที่ยวพิเศษของไทยแอร์เอเชียไปนครอู่ฮั่น เพื่อรับคนไทยจํานวน ๑๔๔ คน กลับประเทศไทย

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชื่นชมในความเสียสละและให้กําลังใจคณะเจ้าหน้าที่จาก กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสายการบินไทยแอร์เอเชีย และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่สําคัญในครั้งนี้ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งข้าราชการจากกรมการกงสุล ๒ คน ซึ่งชํานาญพื้นที่และมีความเชี่ยวชาญภาษาจีน ร่วมอยู่ในคณะเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปยังนครอู่ฮั่นดังกล่าว เพื่อไปสมทบกับข้าราชการ ๓ คน ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเดินทางไปนครอู่ฮั่นโดยรถยนต์และ ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กําชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของคนไทยในการปฏิบัติงานครั้งนี้อย่างเต็มที่

เที่ยวบินดังกล่าวมีกําหนดออกจากท่าอากาศยาน Wuhan Tianhe International Airport และเดินทาง ถึงประเทศไทยในช่วงคำ่วันนี้