ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (Selling used office equipments of the Royal Thai Embassy)

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (Selling used office equipments of the Royal Thai Embassy)

24 ก.พ. 2563

69 view