ประกาศ สถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องการปรับเวลาให้บริการกงสุลเป็นการชั่วคราว (18-20 มี.ค. 2563)

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องการปรับเวลาให้บริการกงสุลเป็นการชั่วคราว (18-20 มี.ค. 2563)

17 มี.ค. 2563

391 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ