ประกาศ สถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องการปรับเวลาให้บริการกงสุลเป็นการชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป)

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องการปรับเวลาให้บริการกงสุลเป็นการชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป)

19 มี.ค. 2563

984 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ