ประกาศ สถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องการปรับเวลาให้บริการกงสุลเป็นการชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป)

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องการปรับเวลาให้บริการกงสุลเป็นการชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป)

16 พ.ค. 2563

903 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ