ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง การเปิดรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง การเปิดรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 920 view

เอกสารประกอบ