กงสุลสัญจร

กงสุลสัญจร

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2566

| 7,960 view

กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

สถานเอกอัครราชทูตฯ คาดว่าจะออกให้บริการกงสุลสัญจรระหว่างมิถุนายน - กันยายน 2566 โดยกำหนดวันและสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามสถานะล่าสุดได้ที่ Facebook: กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์