ติดต่อฝ่ายกงสุล

ติดต่อฝ่ายกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 33,654 view

ติดต่อฝ่ายกงสุล 

 

Royal Thai Embassy

206 Jalan Ampang, Kuala Lumpur 50450

Tel +60321432125, +60321432127, +60321432107

Fax +60321486573

Email:

- General consular enquiries: [email protected]
- VISA enquiries(e-mail only): [email protected]

Facebook: กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์

 

ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น. (09.30 – 11.30 น. สำหรับการตรวจลงตรา) และ 14.30 – 16.30 น.

 

โดยที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลต้องให้บริการผู้มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลจึงรับสายโทรศัพท์ได้เฉพาะระหว่างเวลา 15.00-17.00 น.

 

กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน โปรดติดต่อ +๖๐๑๗๗๐๐๔๘๒๒

 

เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาการรอรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดไปที่เว็บไซต์ LNY.IO/RTEKL เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการรับบริการของฝ่ายกงสุล

 

13373980010123