ติดต่อฝ่ายกงสุล

ติดต่อฝ่ายกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2566

| 52,487 view

ที่อยู่ 206 Jalan Ampang, Kuala Lumpur 50450 (โปรดขึ้น/ลงรถที่ Bus Stop เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางจราจร

โทร. (+60) 32-143-2125, (+60) 32-143-2127  Fax (+60) 32-148-6573

สอบถามทั่วไป: [email protected]
Visa enquiries: [email protected]

Facebook: กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (วันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น. และ 14.30 – 16.30 น. โดยนัดหมายล่วงหน้าได้ที่  LNY.IO/RTEKL 

 

คนไทยขอรับความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ติดต่อ (+๖๐) ๑๗-๗๐๐-๔๘๒๒

 

13373980010123